ดอยคำน้ำมะเขือเทศ 99 เปอร์เซ็นต์ 200 มล แพค 4

Wishlist: (0)

คัดสรรมะเขือเทศพันธุ์ลูกหล้าขนตางอนสีแดงสดที่ระดับความสุก 85% และเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่ดีที่สุด (Golden Period) ที่มาของน้ำมะเขือเทศแห่งความภาคภูมิใจ ส่วนหนึ่งของ “เส้นทางสายมะเขือเทศ” บนพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงแถบอีสานตอนบนของไทย สร้างความกินดีอยู่ดีให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนกว่า 20 ปี โดยมะเขือเทศที่ผ่านความร้อน จะทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมไลโคปีนไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าแบบไม่ผ่านความร้อน

คงเหลือ
ดอยคำน้ำมะเขือเทศ 99 เปอร์เซ็นต์ 200 มล แพค 4 4 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0